ท่านจำเป็นต้อง Login เข้าใช้งานเพื่อเข้าดูชุดการสอนฉบับเต็ม

หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียน โปรด สมัครสมาชิก (สำหรับผู้เรียน)

ชุดการสอน : แนวข้อสอบ ปฏิกิริยาเคมี (เคมีพื้นฐาน เน้นวิทย์) ข้อ 31-40
ข้อมูล ชุดการสอน
ชื่อชุดการสอน : แนวข้อสอบ ปฏิกิริยาเคมี (เคมีพื้นฐาน เน้นวิทย์) ข้อ 31-40
รายละเอียด : วิเคราะห์โจทย์ เทคนิคการหาคำตอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด ข้อสอบคัดสรรมาอย่างดีนักเรียนสามารถศึกษาเป็นแนวทางก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย
จำนวนเนื้อหา : 1 | จำนวนข้อสอบ : 0
ระดับชั้น : ม.4 - ม.6 | หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์
วิชา : เคมี(พื้นฐาน)
รายการ vdo