จัดการเรียนการสอนง่าย สะดวกสบาย ไม่ต้องใช้เอกสาร

  • คุณครูสามารถสร้างห้องเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงได้อย่างง่ายดาย
  • ครูสามารถสั่งงานได้อย่างรวดเร็วด้วยชีทการสอนที่จัดเตรียมไว้แล้ว
  • เราได้จัดเตรียมคลังข้อสอบไว้ให้ท่านไว้ก่อนแล้วกว่า 9000 ข้อ


นักเรียนสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่

  • นักเรียนสามารถเข้ามาเช็คงาน และ ทำงานที่คุณครูสั่งได้ทุกที่ทุกเวลา
  • นักเรียนสมารถทบทวนการเรียนของตนผ่านวิดีโอที่มีการจัดไว้ให้
  • สามารถดูสถิติคะแนนของตนเองได้ตลอดเวลา
  • ระบบแจ้งเตือนนักเรียนเมื่อครูสั่งงาน


สามารถทำงานใช้งานผ่านอุปกรณ์ได้หลากหลาย

เพียงแค่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก็สามารถเข้าใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็ปเล็ต และมือถือได้อย่างสะดวกง่ายดาย